MENU Zaloguj się
Ta oferta jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Dołącz do USAtogo i odkrywaj najlepsze Deals i Insider Tips.
Twoje korzyści:
 • Ekskluzywne oferty i rabaty na loty, noclegi i wynajem samochodów w USA
 • O nowościach dowiesz się jako pierwszy
 • 100% darmowy udział i rezygnacja w każdej chwili

Rejestracja

Regulamin

 • Pokazywane na naszej stronie internetowej produkty i usługi nie są prawnie wiążącymi ofertami USAtogo.pl. Użytkownik, korzystając z ofert prezentowanych na stronie, nie zawiera z USAtogo.pl żadnej umowy, dotyczącej pokazywanych produktów lub usług. USAtogo.pl nie zawiera żadnych umów sprzedaży ani innych umów zakupu produktów lub usług, prezentowanych na stronie internetowej. USAtogo.pl działa tylko jako pośrednik. Umowy zakupu produktów lub usług pokazywanych na stronie są zawierane wyłącznie między Użytkownikami a sprzedawcami.
  W przypadku, gdy USAtogo.pl jest sprzedawcą lub dostawcą produktu lub usługi, to wymagana jest zgoda Użytkownika na odrębne warunki. Te dodatkowe warunki są wyraźnie wymienione przed wykonaniem zamówienia.

 • Przed dostępem do wszystkich ofert USAtogo.pl może być wymagane podanie adresu e-mail i innych danych do logowania. Użytkownik musi najpierw potwierdzić adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail do aktywacji konta Użytkownika przez USAtogo.pl („double opt-in”). Jeśli Użytkownik nie wybrał hasła samodzielnie podczas rejestracji, otrzyma hasło początkowe i zostanie o nim poinformowany. Potwierdzenie następuje albo poprzez kliknięcie na podany link aktywacyjny, albo poprzez pierwsze logowanie przy użyciu odpowiednich danych dostępu. Po potwierdzeniu e-maila, Użytkownik może otrzymywać dalsze e-maile od USAtogo.pl, np. z informacjami o nowych ofertach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień na swój e-mail. Do tego wystarczy wiadomość na nasz adres serwis@usatogo.pl. Adres e-mail Użytkownika jest przechowywany w bazie danych do wyżej wymienionych celów. W związku z tym zalecamy zapoznać się również na naszą deklaracją dotyczącą polityki prywatności.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy strony USAtogo.pl są tymczasowo niedostępne z powodu błędów programu, awarii serwera lub innych nieprzewidzianych okoliczności lub w razie utraty danych. Dostępności serwisu i / lub jakości nie są gwarantowane. Również kontrola tożsamości każdego Użytkownika nie może być zagwarantowana.

 • Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie internetowej w każdym czasie.

 • Użytkownik zwalnia USAtogo.pl z wszelkich roszczeń, które inni Użytkownicy lub inne osoby trzecie mają przeciwko USAtogo.pl z powodu naruszenia ich praw z powodu treści, funkcji i innych ofert zamieszczonych przez Użytkownika na stronach USAtogo.pl. Użytkownik ponosi również koszty niezbędne do obrony prawnej USAtogo.pl, w tym wszystkie koszty sądowe i prawne. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

 • Politykę prywatności można znaleźć tutaj.