MENU Zaloguj się
Ta oferta jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Dołącz do USAtogo i odkrywaj najlepsze Deals i Insider Tips.
Twoje korzyści:
  • Ekskluzywne oferty i rabaty na loty, noclegi i wynajem samochodów w USA
  • O nowościach dowiesz się jako pierwszy
  • 100% darmowy udział i rezygnacja w każdej chwili

Rejestracja

Kontakt

Dane zgodnie z § 5 TMG:
drda3eof2c422504p6487kida13c3f53kerb044f7532 6e42G2277m56f55488cb6H8 f3eae0b16& 1Codf788dbca.d34cfdaa4 K8b33926c2Gc5f6
Acn5 c67fc3ecfde3c0f0165en 3H4172b362eaa957vff812d5bfe7b0cla5fbdufe4n 2774ba1d95847e9
1e8634c3c8a260257a4645fcb50b692 W7ef17drccf3ddc46f0ca8e3rfec5bfbca 0b7da8ec223645ne 9c03d13a97402fedc8er4a01 Havde8c5c8022al
Niemcy

Zarządzający fimą:
B453eacstddfb89d3bi58b8f1c62a00e76a57an2 853dFc5770ed08lbe1b973cd31m66c8m33baifnf4e22aa11gfe82910ad

Kontakt:
Telefon: +4f91d168024c-555e0e7343e870329df671f18-7789d3d26bd848766d769b91dbc
Email: s40138b5d4e0r0wc20ci8s9@us3616a2f11t3o4gd0a7oe.pac18le

NIP:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a UStG:
D5E42e773693f9338484411

Sidziba firmy: W7ef17drccf3ddc46f0ca8e3rfec5bfbca 0b7da8ec223645ne 9c03d13a97402fedc8er4a01 Havde8c5c8022al
Sąd Rejonowy P5c8cocd8dt75091842esdce9fe8945a49c3mcd6da3cbb (fc62HR4129Afd82 69ea79733 P)24d2a26b4

Komplementariusz: d1ee2r3oe21dpkfi5849cek50577b4ede3720r8c8b23ea5 7V2fc2eer9882walt4ub881e3c1dn02ea380e1ge1ees899e7b0ef Gmb31134af3eHd
Sidziba firmy: W7ef17drccf3ddc46f0ca8e3rfec5bfbca 0b7da8ec223645ne 9c03d13a97402fedc8er4a01 Havde8c5c8022al
Sąd Rejonowy 4357Pe31410c93o6650tb704a57f0s0d707964c3ca43057a3fem 4fea(8db96b728Ha940R0Be 53336907a83e29bb6523e387f70e 97eaP6)d


Wskazówki prawne

Odpowiedzialność za zawartość serwisu

Zawartość naszego serwisu została przygotowana z największą starannością. Za prawidłowość, kompletność i aktualności zawartości nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności. Jako oferujący serwis jesteśmy według § 7 pkt 1 TMG odpowiedzialni za własne zawartości na stronach zgodnie z ogólnym prawem. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednakże jako oferujący serwis zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub wyszukiwania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Odpowiedzialność do usunięcia lub zablokowania używania informacji zgodnie z ogólnymi wymogami prawnymi pozostają nienaruszone. Zobowiązanie w tym zakresie możliwe jest jednak dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń prawa zawartości zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza witryna zawiera linki do zewnętrznych strony internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za zawartość wskazanych przez linki stron odpowiedzialny jest zawsze dany oferujący lub oddający strony internetowe do dyspozycji. Strony, do których prowadzą linki zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie utworzenia linków. Niezgodne z prawem zawartości nie były w momencie łączenia linków rozpoznawalne. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, jest jednak niemożliwa do wykonania bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa. W przypadku wyjścia na jaw faktu naruszenia prawa zostaną takie linki natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Zawartości i treści pokazywane na stronach przez operatora serwisu podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystywania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie lub kopiowanie tej strony są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Przy zawartości i treści nie tworzonych przez operatora są przestrzegane prawa autorskie. W szczególności przyczynki osób trzecich są jako takie zaznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach, zostaną takie treści natychmiast usunięte.

» Polityka prywatności
» Regulamin